slide
Nederlands leren in Thailand
Welkom bij VISANED. Wij zijn uw visum specialisten.
slide
Toeristenvisum
VISANED zorgt voor uw visum van maximaal 90 dagen.
slide
Begeleiding
VISANED heeft speciale begeleidingsservice bij aankomst van uw partner in Nederland
slide
Visaned blog
Blijf op de hoogte van alle aanbiedingen van VISANED en lees de blog.
slide
Nederlands leren in Thailand
Met de cursus Nederlands van VISANED leert u spreken, lezen en schrijven. Ook kunt u een complete inburgeringscursus volgen.
PrevNext
English Dutch Thai

Inburgeringscursus

Als u uw Thaise partner naar Nederland wilt laten komen voor langer dan 3 maanden dan dient uw Thaise partner eerst een zogenaamde inburgerings examen af te leggen op de Nederlandse ambassade te Bangkok, als dit examen met goed gevolg is afgelegt dan kunt u een procedure starten om een Machtiging tot Voorlopig Verblijf (MVV) aan te vragen.

Dit inburgeringsexamen buitenland wordt ook wel genoemd het basisexamen inburgering, of civic integration course abroad.

Meer nieuws over de veranderingen in het basisexamen inburgering in het buitenland.

Het basisexamen inburgering in het buitenland verandert van vorm. De belangrijkste verandering is dat het examen niet meer per telefoon maar per computer afgenomen wordt. Het nieuwe basisexamen gaat in per 1 november 2014.

Het nieuwe examen: Alle examenonderdelen worden via de computer afgenomen.

Spreekvaardigheid bestaat uit twee onderdelen: A Vraag-Antwoord: De kandidaat krijgt vragen en dient hierbij zelf zijn antwoorden te formuleren. B) Zinnen afmaken: De kandidaat hoort een korte zin, gevolgd door het eerste gedeelte van een zin die door de kandidaat aangevuld moet worden.

Leesvaardigheid bestaat uit twee onderdelen: A De kandidaat hoort een woord en kiest uit vier geschreven antwoordmogelijkheden + de kandidaat leest een woord en kiest uit vier gesproken antwoordmogelijkheden.

B) Bij dit onderdeel krijgt de kandidaat op het scherm leesteksten te zien, er worden 2 meerkeuzevragen gesteld met 3 of 4 antwoordmogelijkheden.

Kennis van de Nederlandse Samenleving: De kandidaat ziet foto’s en leest de vragen. De vragen worden ook uitgesproken in een langzaam spreektempo. De kandidaat ziet en hoort twee antwoordmogelijkheden.

Wat is de prijs van de verschillende examenonderdelen?

De examenonderdelen Leesvaardigheid, Spreekvaardigheid en Kennis van de Nederlandse Samenleving kunnen vanaf 1 november ook afzonderlijk gemaakt worden. Dit betekent dat er ook een examenprijs per examenonderdeel is:

Spreekvaardigheid: € 60,=

Leesvaardigheid: € 50,=

Kennis van de Nederlandse Samenleving: € 40,=

Basisexamen buitenland totaal: € 150,=

Herkansing mogelijk na 1 november 2014 voor een examenonderdeel?

Vanaf 1 november 2014 wordt bij het basisexamen buitenland met deelcertificaten gewerkt. Dit betekend dat de candidaat niet alle examen onderdelen tegelijk moeten afleggen(het mag wel), en er hoeft alleen opnieuw examen te worden afgelgd voor de onderdelen waar voor een onvoldoende is behaald.

Visaned

Is een Nederlandse school die een inburgeringscursus heeft die speciaal gericht is om uw Thaise partner goed voor te bereiden op het inburgerings examen. De Nederlandse les wordt gegeven in het Nederlands en in het Thais, er zijn verschillende niveaus om mee te beginnen, dit is afhankelijk van de vooropleiding, de cursus inburgering wordt gegeven in Naklua Pattaya Thailand. Omdat het examen wordt afgenomen met een computer, onderrichten wij onze cursisten o.a. ook in het afleggen van het examen met de computer. Aan de hand van vele test examens kunnen wij goed bepalen welke onderdelen de cursist goed beheerst, en welke niet ook zijn wij in staat om goed te bepalen wat de kans van slagen is, en of er misschien nog extra lessen nodig zijn. De gemiddelde cursist die al de nodige beheersing heeft van het schriftelijk Engels heeft 100 uur nodig om klaar te zijn voor het inburgerings examen.

Voor cursisten die nog geen of maar een klein beetje Engels spreken en lezen is er een speciale cursus, deze cursisten slagen ook voor het examen maar zullen wat meer tijd nodig hebben.

Er wordt uitsluitend les gegeven in kleine groepjes van 5 of 6 cursisten, zodat er aan iedere cursist optimale aandacht kan worden gegeven. De lessen zijn 2.5 uur per dag van maandag tot vrijdag.

Kosten per cursus 2 maanden(100 uur) 520 euro*, inclusief gratis begeleiding MVV

Prive onderricht op aanvraag mogelijk.

Cursisten die al in Nederland zijn geweest en al een beetje Nederlands spreken kunnen als er nog plaatsen vrij zijn soms in een lopende cursis in stromen .

Ook zijn er kamers te huur voor de cursisten.

Voor meer informatie neemt u a.u.b. contact op met Visaned.

Tel:+66 847 662 925 Email:info@visaned.com

Share